Fintechy rozwijają się w internecie. Ale trzeba na nie uważać.

Efekty badań były pokazane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział wiele firm działających na rynku finansowym wykorzystując innowacyjne technologie. O tym, dlaczego polskim fintechom bardzo daleko do miana rekinów przedsiębiorczości, dyskutowano podczas części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób wygląda przeciętny statystyczny fintech? Jest to niewielka firma, składająca się w głównej mierze z mężczyzn. Prawdopodobnie funkcjonuje w zakresie płatności a także ma skromne jak na perspektywy tego sektora dochody (do 5 mln zł). Wiele przedsiębiorstw będzie skupiać się

Więcej

Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to określenie, ile jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, by kupić jednostkę pieniądza obcej.  DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie kursu waluty danego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej celem staje się zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji będą krótkie, ponieważ mają wpływ na przyrost poziomu inflacji (drożeć będą dobra importowane). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie,

Więcej