Fintechy rozwijają się w internecie. Ale trzeba na nie uważać.

Efekty badań były pokazane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział wiele firm działających na rynku finansowym wykorzystując innowacyjne technologie. O tym, dlaczego polskim fintechom bardzo daleko do miana rekinów przedsiębiorczości, dyskutowano podczas części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób wygląda przeciętny statystyczny fintech? Jest to niewielka firma, składająca się w głównej mierze z mężczyzn. Prawdopodobnie funkcjonuje w zakresie płatności a także ma skromne jak na perspektywy tego sektora dochody (do 5 mln zł). Wiele przedsiębiorstw będzie skupiać się

Więcej